Đánh đầu đuôi giải đặc biệt bằng cách nuôi đầu 0 đít 0 Cách soi cầu lô theo theo kết quả của thứ 2 đầu tuần Cách bắt tổng đặc biệt dựa vào cách bạc nhớ thông thường Kết luận Đánh đầu đuôi giải đặc biệt bằng cách nuôi đầu 0 đít 0 Trong giải