Cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 200 ngày chưa về như thế nào? Chơi 2 số cuối giải đặc biệt thường có xác suất về trong ngày là 1/100 = 1%, nhìn thì có vẻ không lớn, tuy nhiên thực tế thì rất khó đoán chuẩn, trừ phi số bạn rất may,